วิเคราะห์บอล วิเคราะห์ผลบอล คลับ ทิจูเอน่า vs คลับ เลออน วันที่ เวลา 00:00 น.

การแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง คลับ ทิจูเอน่า vs คลับ เลออน เราได้รวบรวมสถิติการแข่งขันทั้งหมดระหว่าง คลับ ทิจูเอน่า vs คลับ เลออน ไว้ทั้งหมด และวิเคราะห์ผลบอลออกมาเป็นเปอร์เซนต์ เพื่อเทียบเคียงผลฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นระหว่าง คลับ ทิจูเอน่า vs คลับ เลออน โดยจะช่วยให้คุณตัดสินใจการคาดเดาผลบอลในอนาตดของ คลับ ทิจูเอน่า vs คลับ เลออน
วิเคราะห์บอล
แข่งขัน วันที่
เวลา 00:00 น.

สถิติทั้งหมดของ
คลับ ทิจูเอน่า และ คลับ เลออน

ทีมฟุตบอล แข่งขัน ชนะ เสมอ แพ้ %
คลับ ทิจูเอน่า 317 99 97 121 31
คลับ เลออน 208 101 53 54 49

การพบกันระหว่าง
คลับ ทิจูเอน่า และ คลับ เลออน

ทีมฟุตบอล แข่งขัน ชนะ เสมอ แพ้ %
คลับ ทิจูเอน่า 11 6 1 4 60
คลับ เลออน 11 4 1 6 40
ทีมไหนที่คุณคิดว่าจะชนะ
Incorrect integer value: '' for column 'mat_id' at row 1insert into tb_vote (mat_id, team1, team2) values('','1','1')